Podzemni rezervoari: betonska ili plasticna cisterna

Podzemni rezervoari za vodu dolaze u dve varijante: betonski i plastični rezervoari za vodu. One imaju svoje karakteristike, prednosti i mane koje ćemo vam predstaviti. Plastična varijanta podzemnog rezervoara za vodu ili cisterne za vodu je vrsta rezervoara koji je napravljen od polietilena otpornog na UV zrake i izdržljivog materijala. Ali uprkos tome što je napravljen od plastike, […]

Plastična septička jama ili betonska septička jama

Septičke jame postoje u dve opcije: beton ili plastika. Na prvi pogled može se činiti da između njih nema stvarne razlike. Međutim, ako pročitate dalje, videćete ne samo prednosti i nedostatke svake vrste, već i zašto su plastični rezervoari  odnosno plasticne septicke jame zaista bolja opcija za vaš dom. Betonske septičke jame Prednosti Beton je već duže vreme standardni […]

Rezervoari i cisterne za navodnjavanje

Bez vode nema života. I dok većina nas tokom svakodnevnice o tome gotovo i da ne razmišlja, proizvođači žive hrane, poljoprivrednici, razmišljaju o tome konstantno. Dodavanjem vode zemljištu ili navodnjavanjem, obezbeđuje se optimalna vlažnost zemljišta što direktno utiče na optimalan prinos. Zato je pravilno planiranje sistema za navodnjavanje od vitalnog značaja za poljoprivrednike. Postoje različita […]

Rezervoari za sumpornu kiselinu

Rezervoari se proizvode od PEHD-a koji je otporan na hemijske i mehaničke uticaje kiseline. Projektovanje i izrada plastičnih rezervoara sa duplim zidom vrši se na osnovu evropskog standarda EN 12573-2:2000. Rezervoari za H2SO4 se u slučajevima kada je u pitanju veća zapremina izrađuju sa duplim zidom ili sa tankvanama. Kod rezervoara sa duplim zidom unutrašnji zid rezervoara služi za skladištenje kiseline. […]

Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline

Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline – podela Rezervoari za HCl se dele u zavisnosti od mesta gde se nalaze i to: Vertikalni rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline ukoliko se nalaze na površini zemlje ili u nekoj prostoriji ili tankvani Horizontalni rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline ukoliko se rezervoar ukopava u zemlju Prednosti materijala PEHD-a u odnosu na klasične […]

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu funkcionisu kao podzemne ili nadzemne cisterne za skladištenje vode. Požar je uvek prisutna pretnja, posebno u ruralnim i polu-ruralnim sredinama daleko od opštinskih izvora vode. Za prevenciju i zaštitu od požara i zaštitu svega onoga što vam je važno – ljudi i imovine potrebno je biti pripremljen u slučaju požara. Imati plan u […]

Plastični tankovi zapremine V=20.000l – jedinstveni na našem tržištu

GHIBLIPLAST proizvodi plastične rezervoare različitih namena i tipova. Proizvode se u standardnim prečnicima od 500 mm do 3000 mm. Po zahtevu kupca dimenzije rezervoara mogu biti prilagođene Vašim potrebama. Namena i uslovi ekspoloatacije rezervoara određuju tip rezervoara, pa se tako u našem proizvodnom programu nalazi nekoliko tipova plastčnih rezervoara i to: plastične kace (vertikalni otvoreni rezervoari) vertikalni […]

Separatori naftnih derivata sa koalescentnim filterom

Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni… […]

Separator mulja i otpadnih voda mlekara „IMLEK“

Plastična pravougaona kada – separator mulja i ostalih taloga iz otpadnih voda mlekare „IMLEK“. Uz pomoć inženjera iz „Imleka“ uspeli smo da osmislimo separator u obliku pravougaone kade sa specijalno dizajniranim mehanizmom za odvajanje mulja i ostalih taloga iz otpadnih voda, koje nastaju iz proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda. Separator savršeno funkcioniše već duže vreme, tako da smo […]

Pontoni sa specijalno dizajniranim vrhom za kretanje kroz vodu

Ghibliplast iz Osečine bavi se proizvodnjom plastičnih pontona za sve vrste plovnih objekata. Odnedavno smo proširili naš proizvodni program na pontone za pokretne plovne objekte (katamarane i trimarane). Ono što na prvi pogled izdvaja naše pontone u odnosu na druge proizvođače su specijalno dizajnirani vrhovi koje odlikuju odlične plovne osobine, veoma mali koeficijent otpora vode, […]