Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline

Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline – podela

Rezervoari za HCl se dele u zavisnosti od mesta gde se nalaze i to:

 1. Vertikalni rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline ukoliko se nalaze na površini zemlje ili u nekoj prostoriji ili tankvani
 2. Horizontalni rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline ukoliko se rezervoar ukopava u zemlju

Prednosti materijala PEHD-a u odnosu na klasične materijale:

 • izuzetna mehanička svojstva materijala
 • otporni su na koroziju, ne zahtevaju antikorozivnu zaštitu ili remont
 • niži troškovi postrojenja i instaliranja
 • manja potreba za održavanjem
 • lakoća konstrukcije i popravka
 • dobra otpornost na udarce
 • električna neprovodljivost
 • dobre karakteristike termičke izolacije
 • dugotrajni – dugi atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost cisterni (vek upotrebe preko 50 godina)

Prilikom izrade i proračuna vezanih za rezervoare za sladištenje HCL-a sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine.

Hlorovodonična kiselina, sona kiselina (molekulska formula – HCl ) je kiselina koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi. Voda u ovom jedinjenju služi kao rastvarač za ovaj gas. U osnovi HCL je jaka neorganska kiselina, bezbojne ili svetložute boje, pušljiva tečnost, otrovna i vrlo korozivna.

Upotreba

Hlorovodonična kiselina je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina. Koristi se za nagrizanje i čišćenje metala. U hemijskoj industriji se koristi za dobijanje različith hlorida, u industriji boja, prehrambenoj industriji, dobijanju masnih kiselina, za dobijanje aluminijum-oksida… Rezervoari za HCL se rade od PEHD-a koji je otporan na hemijske i mehaničke uticaje kiseline. Karakteristično je za rezervoare u kojima se skladišti hlorovodonična kiselina da je pritisak unutar rezervoara normalan – atmosferski, a temperatura spoljašnja. Materijal PEHD od koga se vrši izrada rezervoara za skladištenje HCL-a ne odaje niti upija mirise tako da je u potpunosti bezbedan za upotrebu. Odlikuje ih mala težina što omogućava jednostavnu manipulaciju odnosno montažu, UV stabilan je tako da je vek trajanja rezervoara preko 50 godina.

plastični rezervoar za HCL,plastični rezervoar za skladištenje hlorovodonične kiseline,plastični rezervoari za HCL,plastični rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline,plastični rezervoari za skladištenje kiseline,rezervoar za HCL,rezervoar za skladištenje hlorovodonične kiseline,rezervoari za HCL,cisterne za skladištenje hlorovodonične kiseline