Rezervoari za sumpornu kiselinu

Rezervoari se proizvode od PEHD-a koji je otporan na hemijske i mehaničke uticaje kiseline. Projektovanje i izrada plastičnih rezervoara sa duplim zidom vrši se na osnovu evropskog standarda EN 12573-2:2000. Rezervoari za H2SO4 se u slučajevima kada je u pitanju veća zapremina izrađuju sa duplim zidom ili sa tankvanama.

Kod rezervoara sa duplim zidom unutrašnji zid rezervoara služi za skladištenje kiseline. Spoljašnji zid ima ulogu da spreči izlivanje kiseline u sredinu ukoliko dođe do oštećenja unutrašnjeg zida. Radi dodatne sigurnosti moguće je izraditi tankvane. Tankvana ima istu ulogu kao spoljašnji zid – prihvatanje kiseline.

Prednosti rezervoara za sumpornu kiselinu od PEHD-a :

 

  • Izuzetna mehanička svojstva, materijal od kojeg se proizvode rezervoari polietilen visoke gustine (HDPE), ima veliku zateznu čvrstoću i odličnu čvrstoću na pritisak. Otporan je na habanje zbog malog koeficijenta trenja pa sprečava pojavu žljebova i risova pri upotrebi. Izuzetno žilav materijal, a žilavost se odražava i na ekstremno niskim temperaturama
  • Hemijski postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija
  • Termo otporni – na temperaturama od -30°C do +80°C ukoliko su izrađeni od polietilena i od -10°C do +100°C ako su od polipropilena
  • Imaju odličnu otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje
  • Atestirani i ekološki ispravni, ne zagađuju životnu sredinu
  • Otporni na UV zračenje – mogu se koristiti napolju bez ikakvih zaštita, to im omogućuje UV stabilizator u vidu aktivne čađi kod polietilena
  • Male težine – dosta su lakši od rezervoara izrađenih od tradicionalnih materijala, to im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport i manipulaciju
  • Konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije
  • Dugotrajni – dugi atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost cisterni (vek upotrebe preko 50 godina)

Rezervoari za H2SO4 Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća primena je u hemijskoj industriji koristi se prilikom rastvaranja raznih supstanci, zatim za dobijanje veštačkog đubriva, proizvodnju: hlorovodonika, rafinisanog ulja,mineralnih boja, deterdženata, u tekstilnoj industriji, prilikom proizvodnje lekova, za proizvodnju eksploziva, u metalurgiji ,sredstava za pranje eksploziva,punjenje akumulatora, rafinaciju mineralnih ulja,kao dehidrataciono sredstvo,pri organskim procesima: nitrovanju, esterifikaciji, sulfo – niranju, metalurgiji i galvanotehnici

Prilikom izrade i proračuna vezanih za rezervoare za sladištenje H2SO4 sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine.

Materijal od koga se vrši izrada rezervoara za skladištenje H2SO4 je PEHD. On ne odaje niti upija mirise tako da je u potpunosti bezbedan za upotrebu. Rezervoari za H2SO4 su jednostavni za manipulaciju odnosno montažu. UV stabilan je – otporan na Suncevo zračenje. Struktura materijala je takva da se ne menja ni nakon dugog perioda upotreba, vek trajanja rezervoara preko 50 godina.

Plasticni rezervoar za H2SO4,Plastični rezervoar za sumpornu kiselinu,plastični rezervoari,Plasticni rezervoari za H2SO4,Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu,Rezervoar za H2SO4,rezervoar za sumpornu kiselinu,Rezervoari za H2SO4Cisterne za sumpornu kiselinu