Rezervoari za protivpožarnu zaštitu

Rezervoari za protivpožarnu zaštitu funkcionisu kao podzemne ili nadzemne cisterne za skladištenje vode. Požar je uvek prisutna pretnja, posebno u ruralnim i polu-ruralnim sredinama daleko od opštinskih izvora vode. Za prevenciju i zaštitu od požara i zaštitu svega onoga što vam je važno – ljudi i imovine potrebno je biti pripremljen u slučaju požara. Imati plan u slučaju opasnosti, preduzimanju koraka za organizovanje i održavanje imovine i imati dovoljne kapacitete za skladištenje vode na licu mesta.

Naš proizvodni program rezervoara za vodu je idealni za pružanje zaštite od požara u svim uslovima, u područjima podložnim i rizičnim za izbijanje požara. Kao i svi naši ostali proizvodi urađeni su od PEHD-a polietilena visoke gostine i imaju niz prednosti.

Protivpožarni plastični rezervoari – podela

Firma GHIBLIPLAST proizvodi protivpožarne rezervoare vode u 2 varijante:

1. Vertikalni nadzemni protivpožarni plastični rezervoari – cisterne.

2. Horizontalni ukopavajući protivpožarni plastični rezervoari – cisterne.

GHIBLIPLAST proizvodi protivpožarne rezervoare i cistene u različitim veličinama: od 20.000 litara kapaciteta do 200.000 litara.

 

Prilikom povezivanja u sistem protivpožarnih rezervoara, morate proračunati količinu vode koja vam je neophodna. 400 litara po minuti vode će u potpunosti isprazniti cisternu od 40,000L za manje od dva sata vremena.

Za industrijske zaštite od požara, upotrebom protivpožarnih hidranata ili automatskim sistemima za raspršivanje, morate angažovati stručnjake koji će projektovati sistem protivpožarne zaštite.

Brza reakcija i smanjite štetu!                                             

Najbitniji je trenutak brze reakcije.Ako brzo delujete i ugasite požar koji tek preti da se razvije, šteta na vašem objektu će biti minimalna.Brza reakcija – zahteva pripremu – protivpožarni rezervoar.

Sprečite da se širi požar!

Za objekte na lokacijama bez gradske hidrantske vodovodne mreže, rezervoar za protivpožarnu vodu sprečava brzo širenje požara. Pravovremena reakcija iz spremnog rezervoara za vodu je spas!

Svi koji se bave protivpožarnim sistemima znaju da se najbolji rezervni izvori vode za potrebe zaštite od požara čuvaju u podzemnom ili nadzemnom rezervoaru od plastike. Naši plastični protivpožarni rezervoari su pouzdano, dugoročno rešenje za bezbedno skladištenje vode – i zaštitu od smrzavanja – bilo da se nalazi unutar objekta ili u obližnjoj podzemnoj lokaciji.

Plastični rezervoar za rezervaciju protivpožarne vode,Plastični rezervoari za rezervaciju protivpožarne vode,Protivpožarni plastični rezervoari,Protivpožarni rezervoar,protivpožarni rezervoari,Rezervoar za rezervaciju protivpožarne vode,Rezervoari za rezervaciju protivpožarne vodeCistene za rezervaciju protivpožarne vodeCisterne za voduPlastične cisterne za voduCisterne za vodosnabdevanjePlastični rezervoari vodosnabdevanje