Rezervoari sa duplim zidom

Rezervoari sa duplim zidom

Rezervoari sa duplim zidom - GHIBLIPLASTPlastični rezervoari sa duplim zidom najčešće se koriste u hemijskoj industriji za skladištenje agresivnih i opasnih fluida. Izrađuju se od polietilena visoke gustine HDPE ili polipropilena PP u zavisnosti od namene rezervoara i vrste medijuma koji se skladišti u njima.

Naš proces izrade im garantuje povoljnu cenu za kupce i izuzetan kvalitet rezervoara uz poštovanje svih ekoloških normi i propisa.

Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenje tečnosti, a spoljašnji je prihvatni i ima ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvati tečnost da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

GHIBLIPLAST plastični rezervoari sa duplim zidom  po zahtevu kupca mogu biti opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa unutrašnjim navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznicama, nosačima za miksere i slično..).

Proizvode se isključivo po porudžbini. Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija rezervoara, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.

Rezervoari sa duplim zidom