Gravitacioni separatori masti i ulja

Gravitacioni separatori masti i ulja (Mastolov)

Mastolov- separatori masti i ulja su plastični rezervoari izrađeni od polietilena visoke gustine (HDPE) i koriste se za skupljanje masnoće i ulja koje sadrži otpadna voda. Gravitacioni separator masti i ulja organskog porekla za tečnosti lakše od vode je projektovan i izrađen u skladu sa zahtevima sledećih standard i normi:

DIN4040-100 (usaglasen sa SRPS EN 1825-1:2011), DVS 2205 deo 1. i deo 3, zavareni spojevi od termoplasta – DVS 2212, atesti zavarivača po eN13067 I DIN 16961-2 –vodonepropusnost.  

Rade na principu razlike specifičnih težina tečnosti. Odvajanjem masti i ulja sprečava se njihovo lepljenje na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda. Naš proces izrade im garantuje povoljnu cenu i izuzetan kvalitet uz poštovanje svih ekoloških normi i propisa.

                   

Separatori masti i ulja proizvode se od polietilena kao vodonepropusni rezervoar sa potopljenim pregradama i usporavačima. U separator masti dovodi se isključivo voda koja je zaprljana mastima životinjskog ili biljnog porekla i koja nije razređena ostalim otpadnim vodama odnosno kišnicom. Ta voda nesme ni u kom slučaju biti zaprljana mineralnim uljima. Otpadna voda (kuhinjska)  dovodi se do taložnog rezervoara separatora, gde se znatno uspori njena brzina, voda se umiri i dolazi do taloženja čestica težih nego voda. U delu za separaciju odvajaju se čestice masnoća koje su lakše nego voda. Te čestice se skupljaju na površini vode gde stvaraju plivajući sloj masnoće koja se povremno odstranjuje. Prečišćena voda protiče ispod potopljene pregrade izlivnom cevi.

Tipične oblasti upotrebe separatora:

 • ugostiteljski objekti, hoteli, restorani
 • klanice, mesare, ribarnice
 • poljoprivredne farme, proizvodnja i prerade mesa

Prednosti ovakvog resenja prečišćavanja otpadnih voda:

 •     jednostavni za manipulaciju, montiranje i održavanje
 •     mala masa
 •     bez uticaja visokih i niskih temperatura
 •     velika statička nosivost (mogućnost ugradnje u saobraćajne površine)
 •     bez korozije
 •     bez uticaja podzemnih voda
 •     dug vek trajanja
 •     otporni na habanje i hemijski uticaj velikog broja supstanci, moguće ih je postaviti na i u zemlji, po potrebi

ODREĐIVANJE VELIČINE SEPARATORA

Veličina i efikasnost separatora zavise od mnogo faktora:         
– od količine otpadne vode koja proteče u jedinici vremena (l/s)
– od temperature vode
– od vrste nečistoće
– od kocentracije nečistoća
– od upotrebljavanog sredstva za pranje

Veličinu separatora određuje protok vode u l/s koju separator može da preradi. Ukoliko nije poznata količina protičuće vode, moguće je upotrebiti kao osnovnu orijentaciju sledeće tabele.
Preporučujemo da se za vodu topliju od 50°C i za izuzetno zaprljanu otpadnu vodu (velika koncentracija nečistoća) obavezno upotrebi separator iz sledeće više grupe veličina.
Separatori do određene veličine mogu biti vertikalni ili horizontalni, nadzemni ili ukopani.

TipBroj jelaQ [l/s]Prečnik [mm]Dužina  [mm]

Priključne cevi

(ulaz i izlaz) mm

Zapremina [litar]
GSV-10-500,58001000750,500
GSV-250-1001100013001101,000
GSV-3100-2002120013501101,500
GSH-5200-4005100026001102,000
GSH-10400-70010120026001603,000
GSH-15700-100015120045001605,000
GSH-201000-150020160040001608,000
GSH-301500-2000301600600016012,000
GSH-502000-3000501600750016015,000