Plastične cevi za kanalizaciju

Plastične cevi

Plastične cevi GHIBLIPLAST proizvode se tehnoligijom spiralnog namotavanja polietilena HDPE i polipropilena PPH. Proizvode se u različitim prečnicima:

 • Ø 300 mm
 • Ø 400 mm
 • Ø 500 mm
 • Ø 600 mm
 • Ø 800 mm
 • Ø 1000 mm
 • Ø 1200 mm
 • Ø 1300 mm
 • Ø 1600 mm
 • Ø 2000 mm

Firma Ghibliplasti proizvodi:

 • plastične cevi profilisanog zida
 • plastične cevi punog zida
 • fazonske komade (priključne nastavke na cevi)
 • šahte za kanalizaciju
 • šahte za vodomer
 • plastične cevi za ventilaciju
 • plastične cevi za drenažu

Primena plastičnih cevi

Koristeći osobine i odlične karakteristike materijala od kojeg proizvodimo plastične cevi (polietilena visoke gustine (HDPE) i polipropilena (PPH) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi – tehnologijom spiralnog namotavanja), proizvodimo veoma kvalitetne plastične cevi koje imaju široku primenu a posebno za:

 • cevovode za transport industrijskih otpadnih voda
 • fekalne kolektore
 • kišnu kanalizaciju
 • navodnjavanje
 • odvodnjavanje
 • drenažne cevi
 • plastične cevi za drenažu

Materijal od kojeg proizvodimo plastične cevi nalazi se na pozitivnoj listi materijala Evropske unije za ovu primenu. Svi naši proizvodi su atestirani i ekološki ispravni. HDPE tip PE 80 i PE 100 omogućava da naše proizvode plastične cevi i šahte za kanalizaciju karakterišu:

Izuzetna mehanička svojstva, materijal od kojeg se proizvode rezervoari polietilen visoke gustine (HDPE), ima veliku zateznu čvrstoću i odličnu čvrstoću na pritisak. Otporan je na habanje zbog malog koeficijenta trenja pa sprečava pojavu žljebova i risova pri upotrebi. Izuzetno žilav materijal, a žilavost se odražava i na ekstremno niskim temperaturama.

Plastične cevi - osobine

GHIBLIPLAST plastične cevi su veoma male mase, što omogućuje znatne uštede pri transportu, manipulaciji i montaži. Mala težina posebna je prednost ako se radi o izgradnji cevovoda kroz nepristupačne terene. GHIBLIPLAST plastične cevi imaju dobre hidrauličke karakteristike. Spoljašnji zid cevi je ekstrudiran u vidu spirale a glatka unutrašnja površina, koja ima mali koeficijent trenja garantuje da i nakon duge upotrebe neće doći do stvaranja naslaga. Moguće je i ispiranje kanalizacije pod velikim pritiskom zahvaljujući svojstvima materijala i dizanje cevi. Naše spiralne cevi podnose znatno veća opterećenja u odnosu na glatke i korugovane cevi, zahvaljujući prvenstveno velikoj elastičnosti i velikoj krutosti prstena koja se povećava ili smanjuje korakom prstena, ali se u zavisnosti od potrebe može izrađivati i tzv. sendvič profil koji ima veliku krutost i žilavost u zavisnosti od namene i proračuna (dubina ukopavanja, pritisak podzemnih voda, saobraćajno opterećenje cevovoda).

Naše plastične cevi su otporne na abraziju, agresivne otpadne vode, hemijske uticaje i veoma su izdržljive pri mehaničkim kretanjima zemljišta. Cevi imaju dug vek upotrebe, koji se kreće iznad 50 godina i zanemarljive troškove održavanja što korisnicima omogućuje punu ekonomiju.

Njihovom ugradnjom jasno pokazujemo da veoma vodimo računa o zdravlju ljudi kao i zaštiti i očuvanju životne sredine.

Izrada ovih proizvoda (cevi i šahte) podrazumeva i montažu na terenu tj. izradu cevovoda.

Mera (mm) NW S mm R mm 15″ 30″ 45 90″
Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2
400 10 400 150 250 210 310 265 365 500 600
500 15 500 160 260 235 335 305 405 600 700
600 15 600 170 270 260 360 345 445 700 800
700 20 700 180 280 285 385 385 485 800 900
800 25 800 190 290 310 410 425 525 900 1000
900 30 900 200 300 335 435 465 565 1000 1100
1000 30 1000 210 310 360 460 505 605 1100 1200