Cevi za drenažu

Cevi za drenažu

GHIBLIPLAST proizvodi drenažne cevi kao i plastične cevi za kanalizaciju od polietilena u sledećim prečnicima:

  • Ø 400 mm
  • Ø 500 mm
  • Ø 600 mm
  • Ø 800 mm
  • Ø 1000 mm

Kako je potreba za vodom osnovni životni zahtev, njen nekontrolisan dotok može stvoriti velike probleme. Postavljanjem GHIBLIPLAST cevi za drenažu sprečavamo da do takve kastrofe dođe. Najčešće se koriste u industriji, poljoprivredi, izgradnji sportskih objekata, puteva i zgrada.