References

 • FIAT AUTOMOBILI SRBIJA

  Vertikalni rezervoar zapremine V=5000 litara

 • MATIJEVIĆ D.O.O.

  Horizontalni rezervoari zapremine V= 5.000 litara.

 • Rio Sava Exploration d.o.o.

  Plastični tankovi

 • KWS Srbija d.o.o.

  Plastične tankvane

 • Liqui Moly d.o.o.

  Plastični rezervoar za glikol zapremine V=3000l Gabaritnih dimenzija Ø1600 x1500mm

 • Imlek a.d.

  Separator

 • Grundfos Serbia d.o.o

  Plastični tankovi

 • Protehel d.o.o

  PEHD cevovod u fabrici Coca Cola Srbija

 • Brodogradilište Punat d.o.o.

  Pontoni za plutajuće molove u marini Punat gabaritnih dimenzija Ø1200 x12.000mm

 • ITALAPPALTI d.o.o.

  Gravitacioni separatori GSH 50 zapremine V= 50.000l

 • GOŠA MONTAŽA A.D.

  Gravitacioni separatori naftnih derivara

 • KONSTRUKTOR KONSALTING d.o.o

  Horizontalna cisterna zapremine V= 50.000l

 • IN CONECT d.o.o.

  Septička jama zapremine V= 50.000l

 • BEOROL d.o.o.

  Cisterna za otpadne vode zapremine V= 40.000l

 • ASV DRINA d.o.o.

  Gravitacioni separatori GSH 30 zapremine V= 30.000l GSH 15 zapremine V= 15.000l

 • AMAKS d.o.o

  Horizontalni rezervoari zapremina V= 25.000l gabaritnih dimenzija Ø2400 x5600mm Debljina zida S=45mm

 • MLINOSTROJ d.o.o

  Horizontalni i vertikalni rezervoari velikih zapremina

 • DOO ALMEX PANČEVO

  Horizontalni rezervoar zapremina V= 20.000l gabaritnih dimenzija Ø2400 x4500mm Debljina zida S=14mm + R

 • TIM-ING CENTAR d.o.o

  Horizontalni rezervoar zapremina V= 20.000l gabaritnih dimenzija Ø2400 x4500mm Debljina zida S=14mm + R

 • ROLOMATIC d.o.o

  Rezervoari za pitku vodu zapremine 25.000 litara. Gabaritnih dimenzija Ø2000 x8.300 mm

 • JP SKIJALIŠTA SRBIJE

  Rezervoari za pitku vodu

 • MESOPROMET d.o.o MONTENEGRO

  Rezervoari za pitku vodu zapremine 20.000 litara. Gabaritnih dimenzija Ø2400 x4.500 mm

 • GLOBAL PETROL d.o.o

  Rezervoari za gorivo 10.000 litara i 2000 litara. Gabaritnih dimenzija Ø2000 x3.200 mm i Ø1200 x1.850mm

 • GE-RA-CO-COMPANY DOO

  Horizontalni rezervoari zapremina V= 30.000l gabaritnih dimenzija Ø2400 x7800mm Debljina zida S=45mm

 • S&V DRILLING MINE SERVICES d.o.o

  Plastične kace i rezervoari za skladištenje vode

 • NIPAS doo Banja Luka

  Plastični tankovi i kace za voće

 • VELIKI MAJDAN LJUBOVIJA d.o.o

  VELIKI MAJDAN LJUBOVIJA d.o.o

 • EURO TEK DOO

  Vertikalni rezervoar za naftu zapremina V= 15.000l gabaritnih dimenzija Ø2400 x3400mm Debljina zida S=18mm

 • OSI Food Solutions Serbia d.o.o.

  Vertikalni rezervoari za vodu zapremina V= 20.000l gabaritnih dimenzija Ø2400 x4500mm Debljina zida S=20mm

 • HOLCIM (srbija) d.o.o

  Tankvana za HCl

 • PKB KORPORACIJA A.D.

  Vertikalni rezervoar za naftu

 • CESTA 2010 d.o.o NOVI PAZAR

  Rezervoar za skladištenje tehničke vode Gabaritnih dimenzija Ø2000 x1.950 mm V = 6000 litara.

 • KIJEVO d.o.o

  Septička jama

 • TURISTIČKO SPORTSKI CENTAR VELIKA PLANA

  Septička jama V= 6000 litara

 • POLJOAGRAR d.o.o

  Septička jama V= 10.000 litara.

 • BINOR CONSTRUCTING d.o.o

  Vojna akademija Beograd, Kanalizacioni sistem (HDPE cevi i HDPE kanalizacione šahte profilisanog zida)

 • VALDOM d.o.o. – Šid

  Horizontalni rezervoar gabaritnih dimenzija Ø1300 x 3200mm zapremine V= 4200 l

 • JP VODOVOD VRANJE

  Pontoni za plutajuću radnu platformu

 • JAJCE-TOURS d.o.o BiH

  Pontoni za katamaran

 • NAUTIČKI KLUB ZEMUN

  Pontoni za plutajuće molove

 • Gradir Montenegro doo

  Rudnik “Šuplja Stijena” Šula, 84210 Pljevlja PLASTIČNI PONTONI

 • Fabrika kartona Umka d.o.o.

  Plastične tankvane

 • Euroing sh.p.k. KOSOVO

  Horizontalni rezervoar gabaritnih dimenzija Ø2400 x 4000mm zapremine V= 18.000 litara

 • GE-RA-CO-COMPANY DOO

  Horizontalni rezervoar gabaritnih dimenzija Ø2400 x 6800mm zapremine V= 30.000 litara

 • TISATEC D.O.O.

  Šahte za kanalizaciju

 • Fabrika hartije Beograd d.o.o.

  PLASTIČNE TANKVANE ZA IBC KONTEJNERE

 • ZLATAR D.O.O.

  Horizontalni rezervoar gabaritnih dimenzija Ø2400 x 4500mm zapremine V= 20.000 litara

 • GEODIGIT D.O.O.

  PLASTIČNI PONTONI

 • FERUM SM D.O.O. SMEDEREVO

  SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM

 • Credo force d.o.o

  Gravitacioni separator masti i ulja

 • Alter Biosistemi d.o.o.

  Plastični tankovi

 • ISIS INSTALACIJE D.O.O.

  PLASTIČNE SEPTIČKE JAME

 • ITG D.O.O. Smederevo

  Separatori sa koalescentnim filterom i bypass-om

 • KUŽNER ULJE D.O.O.

  Plastični tankovi zapremine V=15.000 litara

 • Ineks Morava DOO

  SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM

 • VD ALTERNATIVA

  Plastični tankovi i septičke jame

 • KARIN KOMERC MD D.O.O. VETERNIK

  SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM

 • DOO „VELISAVLJEV“

  SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM

 • Niš-ekspres AD

  SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROMH

 • VP DISTRIBUCIJA D.O.O.

  SEPARATOR SA KOALESCENTNIM FILTEROM

 • AQUADUCT d.o.o.

  Plastični rezervoari za vodu

 • DON DON d.o.o.

  Horizontalni rezervoar gabaritnih dimenzija Ø1600 x 4000mm zapremine V= 8.000 litara

 • MAT-PILE DOO SRPSKI ITEBEJ

  Horizontalni rezervoari zapremine V= 5.000 litara.

 • GALENS D.O.O. NOVI SAD

  Horizontalni rezervoar zapremine V= 20.000 litara.

 • MORANDO NOVI SAD

  SEPARATOR zapremine V=12.000 litara.

 • EVRO-GRADNJA 2000“ d.o.o

  Horizontalni rezervoari zapremine V= 5.000 litara.

 • INSTALER d.o.o

  Vertikalni rezervoar zapremine V= 1.000 litara.

 • Tehno-Bozici o.d.

  Horizontalni rezervoari za naftu zapremine V= 7.000 litara

 • Graditelj NS d.o.o.

  Vertikalni rezervoar zapremine V= 1.000 litara.

 • ENING ENERGETIK INŽENJERING Beograd

  Vertikalni rezervoari