Cevi za ventilaciju

Cevi za ventilaciju

Ventilacione cevi se proizvode od polietilena visoke gustine. Koriste se za ventilaciju hala, poljoprivrednih farmi i ostalih objekata gde je potrebno odvođenje agresivnih gasova. Proizvode se u prečnicima:

  • Ø 400 mm
  • Ø 500 mm
  • Ø 600 mm
  • Ø 800 mm
  • Ø 1000 mm

Mogu biti opremljene klapnama, difuzorima, redukcijama, kolenima, prema tehničkim zahtevima kupca i prema vrsti objekta na kojoj se ugrađuje ventilacija. Plastične cevi koje se koriste kao cevi za ventilaciju su obično cevi punog zida.