Sakupljanje kišnice

Sakupljanje kišnice u rezervoare za vodu

Sakupljanje kišnice je neophodno jer pitke vode na zemlji ima u sve manjim količinama i postaje sve dragocenija. Potreba za vodom je osnovni životni zahtev svakog čoveka, a tamo gde je nema u dovoljnim količinama može stvoriti velike probleme. Prosečna potrošnja vode po osobi dnevno iznosi između 100-200 litara. Polovina se koristi za toalet, pranje veša, pranje automobila, zalivanje biljaka. Akumulacija vode u rezervoarima (sa krova kuća, vikendica, stambenih zgrada) donela bi znatne uštede i rešila problem tamo gde je nema u dovoljno.

Budući da je kišnica voda dobijena sakupljanjem kiše u rezervoare za vodu, ona ne može u potpunosti da zameni pitku vodu iz vodovoda. Prilikom padanja, kapi kiše iz atmosfere pokupe nečistoću pa kišnica nije dobra za piće i pripremanje hrane. Ali, u zavisnosti od načina skupljanja kišnice, ta se voda može itekako korisno upotrebiti.

Kišnica za razliku od obične vode nema mineralnih sastojaka i zato je idealna za zalivanje biljaka, pranje automobila i drugih strojeva, odeće i drugog veša u mašinama za pranje rublja, ispiranje WC šolja i tuširanje. Takođe, idealna je za pranje kose jer nema sastojaka koji negativno utiču na kosu. U doba kada cene divljaju, a plate stagniraju, potrebno je zaviriti u prebogatu riznicu prirode i iskoristiti sve njene blagodati. Jedna od njih zasigurno je kišnica – besplatna voda koju treba sakupljati u rezervoare i cisterne za vodu.

Princip rada GHIBLIPLAST sistema za skupljanje kišnice

  • Na postojeći sistem odvoda vode sa krova, postavlja se mreža za mehaničko odvajanje krupnih nečistoća (lišće, granje, led)
  • Postojećim cevima (olukom), voda se dovodi do jednog manjeg rezervoara koji služi kao filter za mehaničko prečišćavanje (kamenčića, peska, sitnih nečistoća)
  • Cevovodom se tako prečišćena voda odvodi do drugog rezervoara veće zapremine, koji može biti ukopan ili postavljen u podrum. Rezervoar može biti cisterna ili vertikalni u zavisnosti od potreba korisnika
  • Pumpom se voda iz rezervoara razvodi do potrošača
  • Višak vode se preko prelivnog cevovoda odvodi iz rezervoara za skupljanje kišnice