Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane)

Kade i tankvane

Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) - GHIBLIPLASTPored cilindričnih plastičnih rezervoara i cisterni za vodu GHIBLIPLAST  proizvodi i pravougaone rezervoare u obliku kada i bazena.

Pravougaoni rezervoari - kade se izrađuju od ravnih ploča od polietilena visoke gustine HDPE. Kade i sve slične posude, izrađuju se u svim dimenzijama, po tehničkoj dokumentaciji i po zahtevima korisnika. Najšečće se koriste kao kade za galvanizaciju i skladištenje agresivnih fluida i kiselina, ali i kao tankvane koje se koriste kao sigurnosne palete za sakupljanje opasnih fluida i hemikalija koje mogu da iscure iz originalnog pakovanja.

Imaju ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvate tečnost, kako ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine. Naš proces izrade im garantuje povoljnu cenu za kupce i izuzetan kvalitet uz poštovanje svih ekoloških normi i propisa.

Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane) Pravougaoni rezervoari (kade i tankvane)